Інформація для членів окружних та дільничних комісій

11 травня 2014

До відома членів виборчих комісій.

 

Члени виборчих комісії відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» мають такі права:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно відвідувати всі приміщення виборчої комісії, знайомитися з усіма документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, в порядку та розмірі, встановлених законодавством. 

Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії. 

Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.

Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів на пост Президента України, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів на пост Президента України та партій - суб'єктів виборчого процесу.

Шановні члени виборчих комісій!

Дана публікація має на меті підвищення рівня підготовки членів виборчих комісій Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Центральною виборчою комісією розроблено систему он-лайн навчання членів виборчих комісій4, яка містить навчальні матеріали для членів виборчих комісій з виборів Президента України, а також з інших видів виборів.

1.          Навчальний модуль. Тут користувачі системи зможуть отримати доступ до каталогу навчальних тем, а
також до навчальних курсів для певних категорій користувачів. Навчальні матеріали містять:

текстову інформацію

відео та анімацію

посилання на норми законодавства, форми документів та приклади їх заповнення

навчальні вправи

розгляд типових питань та ситуацій

тестування

2.     Бібліотека. В бібліотеці зібрані різноманітні документи та матеріали, пов'язані з організацією та
проведенням виборів:

законодавство та підзаконні акти

форми документів виборчих комісій

приклади підготовки документів виборчих комісій і заповнення форм

посібники, навчальні фільми, тощо.

Ви можете зайти до Системи з сайту Центральної виборчої комісії www.cvk.gov.ua (див. розділ «Навчання», підрозділ «Дистанційне навчання») або за наступним посиланням: www.vyborkom.org. Ви можете зареєструватись для роботи в системі в якості постійного користувача або увійти до системи як тимчасовий користувач.

 

Система створена в рамках проекту "Розбудова спроможності в проведенні навчання у виборчому процесі та підвищення обізнаності виборців", що виконується Координатором проектів ОБСЄ в Україні на запит ЦВКта за підтримки Канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку, а також Міністерства закордонних справ Норвегії. Інформація, що міститься в системі, є винятково відповідальністю авторів і не обов'язково відображає точку зору Координатора проектів ОБСЄ та донорів проекту.

Повідомити про порушення на виборах

Стати волонтером на виборах

Горячая линия для избирателей